Rowerowa.Niepodległa 2013

  

Stowarzyszenie Rowerem Do Przodu oraz Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie zaprosiło na Rowerowy Rajd Niepodległości
Rowerowa Niepodległa

Celem rajdu było uczczenie Święta Niepodległości 11. 11. 2013 r. Trasa rajdu prowadziła z Placu Bohaterów do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. W muzeum uczestnicy mogli zwiedzić wszystkie ekspozycje, w tym także część poświęconą walce o odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Dla chętnych przewidziano wojskową grochówkę oraz ognisko i pieczone kiełbaski.

Zbiórka odbyła o godz. 10.00 na Placu Bohaterów, zrealizowano przejazd do Drzonowa i zwiedzanie ekspozycji w pałacu i plenerze (wstęp bezpłatny).

Wszystkich chętnych prosiliśmy o przymocowanie do roweru biało-czerwonej flagi.

Oczywiście do naszego Muzeum, na kiełbaski i grochówkę w tym dniu zaprosiliśmy wszystkich, nie tylko rowerzystów!

Oto kilka fotografii z wydarzenia.

Foto: Błażej Mościpan