Jak-23 - demontaż

Demontaż samolotu myśliwskiego Jak-23

Po wzajemnych uzgodnieniach między 31 BLT a Muzeum w Drzonowie, 10. grudnia 2013 rozpoczął się demontaż samolotu Jak-23, drugiego najstarszego eksponatu w zbiorach lotniczych LMW. Jak na grudzień pogoda była dobra lecz mgła i drobna mżawka chwilami utrudniały prace. Demontaż zakończył się w czwartek, 12. grudnia zgodnie z założonym planem.

Samolot w 31BLT na lotnisku Poznań-Krzesiny zostanie poddany gruntownemu remontowi oraz uzupełnieniu wnętrza kabiny pilota. Wykonane zostaną także brakujące elementy oraz nowe oszklenie kabiny.

Zgodnie z podpisaną umową samolot będzie przechowywany i eksponowany na terenie krzesińskiego lotniska przez 5 lat od ukończenia remontu z możliwością jego przedłużenia. W tym czasie będzie reklamował Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie w czasie imprez i festynów organizowanych na lotnisku wraz z tablicą reklamową lub roll-up'em LMW.

Tekst i foto: Jarosław Sobociński


***