08.Początki organizacji Muzeum

 

Lubuskie Muzeum Wojskowe swoje korzenie wywodzi z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, lecz swoją historię rozpoczęło po przejęciu
w 1978 roku zdewastowanego pałacu w miejscowości Drzonów...
Prace adaptacyjne i remontowe trwały do 1985 roku, w którym oficjalnie otwarto nową placówkę muzealną. Jednak eksponaty napływały już od samego początku. Pierwszymi z nich stały się już w 1978 roku czołg średni T-34/85, śmigłowiec SM-2 oraz samolot bombowy Ił-28...


Widok budynku od strony parku, elewacja wschodnia, 1978 rok


Widok budynku od strony dzisiejszej kolekcji samolotów Lim, elewacja połudnowa, 1978 rok


Widok budynku od strony dzisiejszego wjazdu na teren Muzeum, elewacja północna, 1978 rok


Fotografia przedstawia 1 holl , dzisiejsze wejście/wyjście do budynku, stan - 1978 rok


Na fotografii dzisiejsze miejsce wystaw czasowych oraz ekspozycji "Gabinet myśliwski" za filarami, stan - 1978 rok

 

Tekst: J. Sobociński
Foto: archiwum Muzeum