Historia drzonowskiego pałacu

 

Siedziba muzeum mieści się w klasycystycznym pałacu położonym w centrum wsi Drzonów. Pałac związany jest z otaczającym go zabytkowym parkiem, dawniej istniała także zabudowa gospodarcza, dziś już nieistniejąca. Fasada pałacu skierowana jest na północ w stronę parku, w tympanonie pałacu,  umieszczone są dwie daty 1816 i 1868 r., pierwszą z tych dat uznaje się za datę powstania pałacu. Wieś Drehnow znajdowała się na początku XIX wieku w rękach zasiedziałej od XVII w. rodziny Misitschek. Pałac wzniesiono z inicjatywy nieznanego z imienia przedstawiciela tej rodziny być może ojca nieletnich braci baronów von Misitschek, wymienionych w 1845 r. jako właścicieli wsi.

Na początku lat 60-tych XIX wieku posiadłość kupiła rodzina von Klinckowstroemów. Ernest Karol von Klinckowstroem w latach 1867-1887 starosta zielonogórski uczynił z osady swoją stałą siedzibę. W 1868 r. zakończono przebudowę pałacu. Przebudowa ta nie zmieniła w sposób zasadniczy bryły pałacu ani też układu jego wnętrz. Do korpusu pałacu o identycznym jak poprzednio gabarycie przystawiono w elewacji wschodniej i południowej wieloboczne ryzality; w elewacji zachodniej natomiast wykusz. Przebudowano środkową partię fasady oraz znacznie zmieniono elewację południową. Nowe elementy zostały jakby podporządkowane głównej pierwotnej dominancie pałacu, którą stanowił wysoki dwuspadowy dach z naczółkami.

Starosta von Klinckowstroem zmarł w Drzonowie w 1901 r. Cztery lata później w drzonowskim pałacu zmarła hrabianka von Schmettow. Dobra drzonowskie przeszły na rodzinę von Schmettow. Ostatnim przedwojennym właścicielem Drzonowa był Bolko von Schmettow.

Od 1945 r. po przejęciu majątku w Drzonowie przez Skarb Państwa w pałacu mieściła się szkoła, mieszkania nauczycieli oraz okresowo biura Gminnej Samopomocy Chłopskiej. W 1973 r. pałac przejęło Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w celu adaptacji na siedzibę Muzeum Archeologicznego. W 1975 r. wykonano dokumentację techniczną a w latach 1976-1978 przeprowadzono pierwsze prace adaptacyjne. W międzyczasie zmieniono przeznaczenie pałacu, w którym umieszczona miała zostać siedziba Muzeum Wojskowego, w związku z czym, wkrótce na terenie parku, pojawiły się pierwsze eksponaty.


Ostatni właściciel wsi Drehnow:

Bolko-Eberhard Bernhard Gottfried Willibald Emil Rudolf von Schmettow (rodzice: matka Erika von Siefart, ojciec Gottfried Graf von Schmettow) - urodzony 13 maja 1913 roku w Sulechowie (ówcześnie Züllichau, zaraz po II w. św. nazywane Cylichów), późniejszy starosta regionu Lubusz (Lubusz Voivodeship), z pałacu we wsi Drehnow uczynił swoją siedzibę. Zmarł 26 września 2008 w wieku 95 lat, we wsi Diensthop, powiat Verden, około 60 kilometrów na południowy wschód od Bremy.

Ernst Karl Thure von Klinckowström - urodzony 14 października 1823 w miejscowości Hirschfeldau, zmarł 26 listopada 1901 roku w Drzonowie (Drehnow) w wieku 78 lat.

Gräfin Leontine (Lonny), żona Ernesta Karla, hrabianka von Schmettow, urodzona 20 marca 1834 roku w miejscowości Brauschitschdorf, zmarła 21 lutego 1905 w Drzonowie (Drehnow).

Marie Anna Valeska Ida Agnes Aglaja von Schmettow (von Klinckowström), córka Ernesta Karla i matka Gotffrieda Graf von Schmettow, urodzona w Drzonowie 13 października 1854, zmarła w Drzonowie 15 października 1938 roku.

 

Tekst: dr Włodzimierz Kwaśniewicz, uzupełnienia historyczne: mgr Jarosław Sobociński