Rada Muzeum

 

Rada Muzeum

 

Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra, Nr XXV.478.2020

 z dnia 7 lipca 2020 roku

powołuje się Radę Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, w składzie

Przewodniczący:

Bogumiła Burda

Członkowie:

Tomasz Paweł Sroczyński
Katarzyna Misztak
Włodzimierz Kwaśniewicz
Magdalena Poradzisz-Cincio

Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata

Z dniem 7 lipca 2020 roku traci moc uchwała Nr XXXII.354.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum działającej przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie

***

 

Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra, Nr XXXII.354.2016

 z dnia 26 kwietnia 2016 roku

powołuje się Radę Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, w składzie

Przewodniczący:

Bogumiła Burda

 

Członkowie:

Krzysztof Machalica
Adam Jaskulski
Włodzimierz Kwaśniewicz
Magdalena Poradzisz-Cincio

Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata

Z dniem 26 kwietnia 2016 roku traci moc uchwała nr XXII/203/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum działającej przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie

***

 

UCHWAŁĄ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO, Nr XXII/203/2012

 z dnia 15 listopada 2012 roku

powołuje się Radę Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, w składzie

Przewodniczący:

Bogumiła Burda

 

Członkowie:

Krzysztof Sroczyński
Janina Kałuża
Andrzej Brachmański
Tomasz Nodzyński
Irena Podsiadły
Jacek Wieczorkowski
Włodzimierz Rebelski

Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata

Z dniem 15 listopada 2012 roku traci moc uchwała nr IX/85/2007 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum działającej przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie 

***

 

UCHWAŁĄ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO, Nr IX/85/2007

 z dnia 21 września 2007 roku

powołuje się Radę Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie, w składzie

Przewodniczący:

Krzysztof Sroczyński

 

Członkowie:

Michał Bandziak
Stefan Brzozowski
Tomasz Nodzyński
Maciej Myczka
Jan Szachowicz
Jacek Wieczorkowski
Włodzimierz Rebelski

Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata

***