Rewitalizacja pałacu

 

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie w ramach
Działania 313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi" zrealizowało zadanie pt.
"Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie". 
Wykonano nowe pokrycie dachu oraz jego konstrukcję a także wymieniono stolarkę okienną.

 

 

Poniżej wygląd budynku przed rewitalizacją.

Wszystkie foto : Jarosław Sobociński

***