Jubileusz 30-lecia LMW

 

Jubileusz 30-lecia Lubuskiego
Muzeum Wojskowego w Drzonowie - fotorelacja
 

Foto : Jarosław Sobociński (15), Błażej Mościpan (2)

Listy gratulacyjne 

***