Jak-23 - remont zakończony!

 

Jak-23 remont zakończony!

W czasie dorocznego święta 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu na lotnisku Krzesiny, w dniu 5. września 2015 po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano samolot myśliwski Jak-23 ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie po wykonanym na terenie bazy remoncie.
Było to bardzo obszerne przedsięwzięcie tak zakresem wykonanych prac jak i ilością zaangażowanych osób. Wielkie zasługi w remoncie mają też WZL Nr 2 w Bydgoszczy, dzięki ich bezpłatnej pomocy wykonano oszklenie kabiny i prawą lotkę.  WZL Nr 2 przekazały także wiele różnych drobnych acz nieodzownych w remoncie elementów montażowych.

Nieoficjalne zakończenie remontu samolotu i jego pierwszy pokaz dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbył się w środę, 26. sierpnia 2015 roku. Tego dnia uhonorował on dyplomami wszystkich zaangażowanych w remont żołnierzy i osoby cywilne.

Samolot na czas pobytu na lotnisku Poznań-Krzesiny malowaniem i oznakowaniem  został ustylizowany na jeden z egzemplarzy Jak-23 (2 eskadry, 62. Pułku Szkolno-Treningowego Lotnictwa Myśliwskiego), które w 1954 roku użytkowano na tym lotnisku.

Oczywiście Kruk na dziobie samolotu nie jest elementem historycznym i nie istniał na samolotach Jak-23 w okresie ich bojowej eksploatacji, jest jedynie wyznacznikiem kolekcji samolotów ze zbiorów "Krzesińskiej eskadry historycznej".
Po 5-letnim okresie pobytu samolotu na Krzesinach, po powrocie do Muzeum w Drzonowie, numery taktyczne w oryginalnym kształcie i barwie zostaną na samolot przywrócone.

Muzeum w Drzonowie składa serdeczne podziękowania dowódcom 31 BLT, Panom: płk dypl. pil. Jackowi Pszczole oraz płk pil. mgr inż. Grzegorzowi Ślusarzowi, za których remont samolotu był realizowany, zaś szczególne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do odrestaurowania samolotu a także Panu Jarosławowi Zielińskiemu, który z ramienia WZL Nr 2 w Bydgoszczy udzielał wszelkiej możliwej technicznej pomocy.

Foto i tekst: Jarosław Sobociński


Dowódca 31.BLT Poznań-Krzesiny w czasie rozmowy z ekipą remontową Jak-23
w czasie
nieoficjalnej uroczystości zakończenia remontu, 26. sierpnia 2015

Dowódca 31. BLT, płk pil.mgr inż. Grzegorz Ślusarz w kabinie drzonowskiego Jak-23,
26.sierpień 2015

Ekipa remontowa Jak-23 w komplecie, 26.sierpień 2015

Foto i tekst: Jarosław Sobociński

***