Jak-23 - remont zakończony!

 

Jak-23 remont zakończony!

W czasie dorocznego święta 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu na lotnisku Krzesiny,
w dniu 5. września 2015 po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano samolot myśliwski Jak-23
ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie po wykonanym na terenie bazy remoncie.
Było to bardzo obszerne przedsięwzięcie tak zakresem wykonanych prac jak i ilością zaangażowanych osób.
Wielkie zasługi w remoncie mają też WZL Nr 2 w Bydgoszczy, dzięki ich bezpłatnej pomocy wykonano
oszklenie kabiny i prawą lotkę.  WZL Nr 2 przekazały także wiele różnych drobnych acz nieodzownych w remoncie elementów montażowych.

Nieoficjalne zakończenie remontu samolotu i jego pierwszy pokaz dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego
odbył się w środę, 26. sierpnia 2015 roku. Tego dnia uhonorował on dyplomami wszystkich zaangażowanych
w remont żołnierzy i osoby cywilne.

Samolot na czas pobytu na lotnisku Poznań-Krzesiny malowaniem i oznakowaniem  został ustylizowany
na jeden z egzemplarzy Jak-23 (2 eskadry, 62. Pułku Szkolno-Treningowego Lotnictwa Myśliwskiego),
które w 1954 roku użytkowano na tym lotnisku.

Oczywiście Kruk na dziobie samolotu nie jest elementem historycznym i nie istniał na samolotach Jak-23
w okresie ich bojowej eksploatacji, jest jedynie wyznacznikiem kolekcji samolotów ze zbiorów
"Krzesińskiej eskadry historycznej".

Po 5-letnim okresie pobytu samolotu na Krzesinach, po powrocie do Muzeum w Drzonowie,
numery taktyczne w oryginalnym kształcie i barwie zostaną na samolot przywrócone.

Muzeum w Drzonowie składa serdeczne podziękowania dowódcom 31 BLT, Panom płk dypl. pil. Jackowi Pszczole
oraz płk pil. mgr inż. Grzegorzowi Ślusarzowi, za których remont samolotu był realizowany, 
zaś szczególne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do odrestaurowania samolotu
a także Panu Jarosławowi Zielińskiemu, który z ramienia WZL Nr 2 w Bydgoszczy
udzielał wszelkiej możliwej technicznej pomocy.


Dowódca 31.BLT Poznań-Krzesiny w czasie rozmowy z ekipą remontową Jak-23 w czasie
nieoficjalnej uroczystości zakończenia remontu, 26. sierpnia 2015

Dowódca 31. BLT, płk pil.mgr inż. Grzegorz Ślusarz w kabinie drzonowskiego Jak-23,
26.sierpień 2015

Ekipa remontowa Jak-23 w komplecie, 26.sierpień 2015

Foto i tekst: Jarosław Sobociński

***