Lotnictwo Września 1939 - fakty i mity

 

Wystawa czasowa, wrzesień-grudzień 2019

 

W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej Dział Lotnictwa LMW prezentuje wystawę, która z jednej strony ma przedstawić heroizm polskich pilotów, zmuszonych ofiarnie odpierać agresję niemieckich wojsk wdzierających się na terytorium naszego kraju, walcząc o prymat w powietrzu a także wspierając nasze oddziały lądowe. Z drugiej zaś strony przybliża ona marnotę sprzętu lotniczego, na jakim musieli stawić czoła nasi piloci o wiele liczniejszym i zdecydowanie nowocześniejszym konstrukcjom niemieckim.
Wystawa, w podtytule próbuje w delikatny sposób zaznaczyć, dlaczego taka sytuacja miała miejsce a także zwraca uwagę na niektóre mity krążące wokół naszych konstrukcji lotniczych.
Ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną Polski w latach 30-tych, nie sposób jest przedstawić i przeanalizować wszystkich czynników, jakie sprawiły, iż sytuacja polskiego lotnictwa we wrześniu 1939 roku była tragiczna...
Innym, ze względu na swoją obszerność jedynie zaznaczonym tematem, jest przez wiele lat enigmatyczna a obecnie coraz lepiej wyjaśniona kwestia barw malowania polskich samolotów w latach 30-tych.

Wystawa "Polskie lotnictwo września 1939 - fakty i mity" jest jedynie skromną próbą naświetlenia pewnych aspektów, które do tragicznej sytuacji we wrześniu 1939, krok po kroku doprowadziły.

Na wystawę składają się materiały ikonograficzne i opisy wydarzeń zawarte na jedenastu planszach o wymiarach 70X100cm oraz w czterech gablotach poziomych. Uzupełnieniem są wiernie historycznie odtworzone modele samolotów, ilustrujące opisane wydarzenia...  

 

Autor wystawy, koncepcja, wykonanie, tekst i fotografie : Jarosław Sobociński

 

 ***