krzesiński rekonesans

  

Krzesiński rekonesans

Na początku listopada 2013 r. w Lubuskim Muzeum Wojskowym gościliśmy żołnierzy z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Dowódca Grupy Obsługi - ppłk mgr inż. Jarosław Zieliński z grupą miłośników lotnictwa złożyli roboczą wizytę w naszej placówce. Jej celem było poszerzenie współpracy w renowacji samolotów zgromadzonych w Drzonowie.
Kolekcja samolotów ze względu na plenerowy charakter wystawy, narażona jest na niekorzystne działania atmosferyczne zaś położenie muzealnego parku wśród pięknego, zabytkowego drzewostanu (w tym 32 pomniki przyrody) dodatkowo powoduje szybszą degradację powłok lakierniczych eksponatów nie tylko lotniczych. Pasjonaci z Krzesin wyrazili chęć pomocy w renowacji samolotu Jak-23, mając za sobą wcześniejsze podobne prace przy takich samolotach jak SB Lim-2, MiG-19 czy TS-8 „Bies”. Drzonowski Jak-23 będzie kolejnym eksponatem odnowionym dzięki przychylnej decyzji dowództwa 31 BLT, wspierany technicznymi możliwościami najnowocześniejszej polskiej bazy lotniczej i wielką pasją grupy renowacji, której przez wiele lat przewodził zmarły niedawno tragicznie Tadeusz Tanianka. Jak-23 był pierwszym odrzutowym samolotem myśliwskim polskiego lotnictwa używanym w znacznej liczbie (ponad 100 szt.), w latach 50-tych bazował on także na poznańskim lotnisku, więc pobyt tego samolotu na Krzesinach będzie niejako powrotem do korzeni. 

Foto i tekst: Jarosław Sobociński

***