Broń z Gorzowa


Broń z Gorzowa

W czwartek 08.06.2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsca niezwykle miła dla nas uroczystość przekazania broni palnej o wartościach historycznych, pochodzącej z magazynu dowodów rzeczowych do zbiorów naszej placówki oraz Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Nowe eksponaty w imieniu Muzeum odbierał Dyrektor Piotr Dziedzic. Tym samym nasze zbiory powiększyły się o przeszło dwadzieścia egzemplarzy krótkiej i długiej broni palnej, znajdującej się w różnym stanie zachowania. Wśród nich znajdują się wzory zarówno popularne jak i rzadkie w polskich kolekcjach. Do tej pierwszej grupy zaliczyć można m. in. niemieckie pistolety P 08 Parabelleum (wśród nich dobrze zachowany egzemplarz z 1908 r., który będzie najstarszym Lugerem w naszej kolekcji), Walther P38 czy radzieckie TT, zaś do drugiej choćby pistolet Bergmann Bayard czy karabin Black Powder. Z tego miejsca Lubuskie Muzeum Wojskowe składa gorące podziękowania dla pana Insp. Jarosława Janiaka Komendanta Wojewódzkiego Policji za tak wartościowy przekaz oraz piękne przyjęcie w lubuskiej Komendzie.

 

Tekst i foto: Błażej Mościpan