A.Michalak, Broń średniowieczna

 

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
zaprasza na wykład
dr. Arkadiusza Michalaka pt. "Broń późnośredniowiecznych kombatantów pogranicza Śląska,
Wielkopolski, Brandenburgii i Łużyc".


Wykład odbędzie się w sobotę 3.12.2016 r. o godz. 13:00
w Sali Rycerskiej LMW
Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy 


 
Swoisty wyścig zbrojeń toczony w późnym średniowieczu w zakresie skuteczności broni przez wytwórców uzbrojenia ochronnego i zaczepnego powodował ciągłą ewolucję zarówno jednego, jak i drugiego. Ówczesny oręż pełnił również funkcję nośnika pewnych określonych znaczeń. W rycerskim rynsztunku niczym w soczewce skupiały się najważniejsze idee ówczesnej kultury. Podstawą do przygotowania referatu była analiza 848 zabytków, pochodzących w większości z dobrze udokumentowanych kontekstów archeologicznych, wśród których znajdowały się: elementy kolczug i pancerzy, miecze, kordy, puginały, elementy ich pochew, topory, włócznie, fragmenty cepów bojowych, buławy, halabarda, Morgenstern, elementy kusz oraz pociski do niej, kule do broni palnej oraz tribulusy. Wystąpieniu towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna.

O Prelegencie:
Arkadiusz Michalak, doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, autor blisko 100 prac naukowych z zakresu archeologii średniowiecza, sekretarz redakcji czasopisma Acta Militaria Mediaevalia.

Migawki z wykładu

Foto : B. Mościpan

 

***