Świeże róże pod Verdun

"Świeże róże pod Verdun" 
 w 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej

"Świeże róże pod Verdun. W 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej" to wystawa fotograficzna na którą składa się 15 ram formatu 100x70cm przezentujących wielkowymiarowe fotografie samego miasta Verdun i jego klimatu oraz muzeum bitwy, ogromnego cmentarza wraz ze zjawiskowym monumentem wielkości bazyliki górującym nad całością. Fotografie z czasów obecnych zostały uzupełnione wydrukami archiwalnymi oddającymi klimat tych okrutnych wydarzeń i ciekawymi zwięzłymi opisami przybliżającymi historię zmagań wojennych pod Verdun.


Tekst i foto : J.Sobociński
***