Lubuscy bohaterowie na szlakach II wojny światowej

 

Lubuscy bohaterowie na szlakach II wojny światowej

Wystawa czasowa wrzesień-grudzień 2019

W 1939 r. Polacy jako pierwsi stawili opór hitleryzmowi i pomimo wrześniowej klęski w dalszym ciągu walczyli na wszystkich frontach wojny o odzyskanie Niepodległości. O tym opowiada wystawa „Lubuscy bohaterowie na szlakach II wojny światowej”, na której zobaczyć można pamiątki z Wojny Obronnej 1939 r., walk we Włoszech, Francji, Belgii, Holandii, Niemczech, w ZSRR i na terenach okupowanej, a następnie wyzwalanej Polski. Są to zdjęcia, dokumenty, odznaczenia, wspomnienia po żołnierzach, którzy swoje powojenne losy związali z naszym regionem. Zgromadzone na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów własnych muzeum, zbiorów muzeów zaprzyjaźnionych oraz z archiwów rodzinnych lubuszan, którzy odpowiedzieli na nasz apel o zbiórce pamiątek, za co im serdecznie dziękujemy.

Wspomniane wyżej przedmioty tradycyjnie uzupełniają sylwetki mundurowe, a kontekst bitewny został nadany dzięki sugestywnym dioramom i modelom przygotowanym przez pracownię Adama Gawlika z Bytomia Odrzańskiego. Ważnym elementem wystawy jest duże powiększenie mapy, na której zobaczyć można miejsca walk polskich żołnierzy, w tym lubuszan po których pamiątki ma zaszczyt przechowywać nasza placówka.

Wspomnienie o lubuskich kombatantach zwieńczy również fragment wystawy poświęcony ruchowi kombatanckiemu, gdzie przede wszystkim rzucać się będą w oczy sztandary poszczególnych kół Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Wystawa powstała dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Współorganizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego

Handmet Military S.R. Handke, Gostyń

Kuratorzy wystawy:

Tadeusz Blachura, Błażej Mościpan

 

***