Dolina łez

"Dolina Łez"
Wystawa "DOLINA ŁEZ" jest zbiorem fotografii reportażowej powstałej podczas misji w siłach KFOR w Kosowie w latach 2009/2010 i 2012. Znaczna część z prezentowanych obrazów, oprócz charakteru dokumentalnego, jest osobistą refleksją i indywidualnym spojrzeniem na specyfikę służby na misji wojskowej. Zdjęcia prezentują przeciwległe strony Kosowa; południową, pogranicze z Macedonią oraz północną, graniczącą z Serbią, która uważa Kosowo za część swojego terytorium.
Na fotografiach zobaczyć możemy nie tylko wojskową codzienność żołnierzy - uczestników misji, ale także zastaną przez nich rzeczywistość, architekturę, krajobrazy, ludzi.
Autorem zdjęć jest, były żołnierz, podoficer, weteran Operacji Bałkańskich i Operacji Iracka Wolność, za co został odznaczony m.in. Gwiazdą Iraku. Jego życie zawodowe przez wiele lat było związane z 4. Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym. Obecnie, realizuje swoją pasję związaną z fotografią, prowadzi również własne studio fotograficzne w Krośnie Odrzańskim. 
Termin: luty - kwiecień 2018

***