Historia ziemi wydarta

 

Wystawa "Historia ziemi wydarta”

Czas prezentacji wystawy przedłużony do końca września 2016!!!


Wystawa „Historia ziemi wydarta” prezentuje militaria z okresu I i II wojny światowej jakie trafiły do drzonowskiej placówki w przeciągu ostatnich lat, pochodzące z różnego rodzaju badań terenowych, wykopalisk, ziemnych prac inwestycyjnych czy przypadkowych znalezisk. Dwie wielkie wojny światowe odcisnęły w naszym regionie często wciąż widoczne piętno w postaci zniszczeń wojennych, architektury militarnej, obozów jenieckich czy miejsc pól bitewnych. O tych wydarzeń pamięta również ziemia, której uda się raz po raz wydrzeć kolejne fragmenty wojennej przeszłości regionu.

Na wystawie po raz pierwszy zaprezentowane zostały m. in. efekty prac badawczych prowadzonych przez Lubuską Grupę Eksploracyjną Nadodrze na terenie byłego, niemieckiego obozu jenieckiego z okresu I wojny światowej zlokalizowanego w okolicach Krosna Odrzańskiego. W tej grupie eksponatów zobaczyć można m. in. nieśmiertelniki żołnierskie, metalowe elementy umundurowania żołnierskiego oraz rzeczy osobiste. Wśród tych ostatnich najciekawsze są dobrze zachowane prawosławne ikony podróżne. Całość uzupełnią oryginalne kartki pocztowe - ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego - wysłane z obozu w 1915 r. na których uwiecznione zostały jeniecka apteka, poczta czy lazaret medyczny.

Eksploratorzy, w trakcie swych badań, odnaleźli również przedmioty świadczące o znacznie późniejszej eksploatacji tego terenu jako poligon wojskowy, wśród nich ogniwo gąsienicy od radzieckiego czołgu ciężkiego IS-2 czy karabin maszynowy SG-43 w wersji czołgowej. Te obiekty otwierają część wystawy, na której miłośnicy historii wojskowości znajdą dużą liczbę często rzadkich eksponatów z okresu II wojny światowej.


Kurator wystawy, tekst: Błażej Mościpan

Współautor, fotografie: Paweł Pochocki

***