Magia Lotnictwa

Na wystawie w 26 ramach formatu 70x100cm zaprezentowano 83 fotografie wykonane na różnych imprezach lotniczych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zdjecia wykonane z poziomu ziemi, przedstawiają lotnictwo w dynamicznym ruchu oraz statycznie. Nie są one poprawiane Photoshopem lub innymi programami do obróbki elektronicznej, pokazują lotnictwo w jego naturalnej formie, widziane wprost z obiektywu aparatu. Poniżej kilka fotografii z wystawy oraz kilka takich, które przez szczupłość miejsca już się na wystawie nie zmieściły... Termin : maj-grudzień 2013 r
 Foto i tekst : J.Sobociński