Drogi do niepodległości 2023

 

Konkurs plastyczny

DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI 2023

 

IX Edycja konkursu plastycznego "Drogi do Niepodległości" zgromadziła ponad 200 prac uczniów szkół podstawowych, do których konkurs głównie był adresowany, wykonanych w bardzo różnych technikach. Wszystkie prace były na wysokim poziomie i odzwierciedlały wizje, wyobrażenia oraz emocje ich autorów, związane ze świętem niepodległości oraz walkami o jego uzyskanie. Nagrody przyznano 39-ciu uczestniczkom i uczestnikom, wśród których były trzy I. miejsca, pięć II. miejsc, także pięć III. miejsc, 20 wyróżnień oraz jedna nagroda specjalna.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok do przystąpienia do konkursu w jubileuszowej X Edycji!

Tekst i foto: Jarosław Sobociński

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie IX Edycji konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w dniu Święta niepodległości,
w sobotę, 11 listopada 2023 roku.

Wyniki IX Edycji konkursu plastycznego „DROGI DO  NIEPODLEGŁOŚCI 2023”

GRUPA  MŁODSZA ( klasy I – III  Szkoły Podstawowej )

 I  MIEJSCE   -  BIANKA  BEREZOWSKA

 II  MIEJSCE  Ex Aequo  -  BENJAMIN  WOJCIECHOWSKI

 II  MIEJSCE  Ex Aequo  -  PIOTR  MRÓZ

 III  MIEJSCE  Ex Aequo   -   NINA  TYMIŃSKA

 III  MIEJSCE  Ex Aequo  -   TYMON  FRĄCZAK

 GRUPA  STARSZA  ( klasy IV – VIII  Szkoły Podstawowej )

 I  MIEJSCE   -   OLIWIA  BOŚ

 II  MIEJSCE  Ex Aequo  -  VALERIA  SAVOVA

 II  MIEJSCE  Ex Aequo  - KRYSTIAN  SOCHACKI

 III  MIEJSCE  Ex Aequo  -  AGATA  PLUSKOTA

 III  MIEJSCE  Ex Aequo   -  HANNA  KOKOCIŃSKA

PRACA  GRUPOWA (wieloosobowa)

 I  MIEJSCE   -  MILENA  ŻUKOWSKA, JAGODA  MERDA
                            MARTYNA  NIJAK, MAJA  BANACH

 II  MIEJSCE   -  OLIWIA  HABAS, LENA  SZEWCZYK

 III  MIEJSCE   -  HELENA  SARNOT,  HANNA  BOGUCKA

 
RÓWNORZĘDNE  WYRÓŻNIENIA

 NATALIA  BERNACKA

SEBASTIAN  BERNACKI

KRZYSZTOF  CZEKALSKI

DOMINIK  KĘDZIORA

MIKOŁAJ  KOŁŁĄTAJ

ANTONINA  KORCZYŃSKA

WITOLD  KOWALCZYK

JULIAN  KRZEMIŃSKI

KAROL  KUCHARCZYK

KACPER  LEŚNIEWSKI

JAKUB  POLANIN

APOLONIA  RÓŻAŃSKA

KORNELIA  SKULSKA

MARTYNA  SOCHACKA

ALAN  SZPILISZEWSKI

DARIUSZ  SZYMAŃSKI

VALERIIA  TSEDRYK

NATALIA  WŁODARCZYK

NIKODEM  WOJCIECHOWSKI

LAURA  WÓJCIK

NAGRODA  SPECJALNA – LENA  JUREWICZ 

 

 

***

 

Uwaga! Rusza IX edycja Konkursu Plastycznego

„Drogi do niepodległości”!!!

Rozwiązanie konkursu w sobotę 11. 11. 2023 r.
w czasie obchodów Dnia Niepodległości w Muzeum...

Regulamin

1.      Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie wraz z Towarzystwem Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego organizuje IX edycję Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Drogi do niepodległości”

2.      Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubuskiego.

3.      Hasło przewodnie konkursu, umożliwia realizację w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, collage, praca malarska – format nie większy niż 70 cm x 100 cm; dioramy o maksymalnych wymiarach 50 cm x 50 cm)  prac związanych z takimi zagadnieniami jak: droga Polski do odzyskania niepodległości, budowa niepodległego państwa polskiego, rola wybitnych mężów stanu, a także polskie zrywy narodowe.

4.  WYZNACZANY NASTĘPUJĄCE KATEGORIE:

a)      Klasy I-III szkoły podstawowej

b)      Klasy IV-VIII szkoły podstawowej

c)      PRACA ZBIOROWA (2-4 osoby, każda wypełnia oświadczenie RODO)

5.      Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych odbędzie się w dniu 11. listopada  2023 roku w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń ekspozycyjną tylko wybrane prace prezentowane będą na pokonkursowej wystawie w Lubuskim Muzeum Wojskowym.

6.      Na prace czekamy do 31 października 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) !

Pracę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Lubuskie Muzeum  Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
Drzonów 54, 66-008 Świdnica
z dopiskiem: „Drogi do niepodległości”

UWAGA! DO CZYTELNIE PODPISANEJ PRACY (imię, nazwisko, klasa, szkoła) NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANY PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU ORAZ NA UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU. (Załącznik do ściągnięcia ze strony internetowej Lubuskiego Muzeum Wojskowego). Prace bez w/w załącznika nie będą oceniane.

 7.      Nadesłane/przekazane prace muszą być pracami własnymi i nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie naruszać ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich.8.      Nadesłane/przekazane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane/oddawane.

Zapraszamy do udziału!

Konkurs „Drogi do Niepodległości” zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Świdnica.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku (Plik JPG, 982kb do pobrania prawym przyciskiem myszy "Zapisz obraz jako...")

***