Kościoły graniczne i ucieczkowe

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie po raz kolejny weźmie udział
w Europejskich Dniach Dziedzictwa!

Odpowiadając na tegoroczne hasło przewodnie : „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” organizujemy wykład pt.: „Kościoły graniczne
i ucieczkowe z terenu Ziemi Lubuskiej”
, który wygłosi

Magdalena Poradzisz-Cincio – absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Działu Sztuki, Edukacji i Promocji LMW, autorka licznych publikacji naukowych dotyczących sztuki naszego regionu.

Wykład odbędzie się 17.09.2016 o godz. 13.00 w Sali Rycerskiej Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie (I piętro). Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

 

 

***